Õigusteatis

Õigusteatis

Ristart AS

Lastekodu 43, Tallinn 10144

Telefon: +372 667 8044
GSM: +372 5067817

E-mail: ristart@ristart.ee, www.ristart.ee

Tegevjuht:
Kaja Aarma

Käibemaksu reg. nr.: EE100157772

Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda  (Endla 10A 10122 Tallinn, Tel +372 620 1707, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.