Süütamine


Teie Zippo kätesoojendi süütamine

  • Täitke kätesoojendi Zippo bensiiniga.
  • Kui kätesoojendi kaas on eemaldatud, hoidke soojendit ühe käega püsti ja rakendage leek teise käega põletile umbes 10 sekundiks. Süütamine esimesel kasutamisel võib võtta oodatust kauem aega ja nõuda leegi kasutamist rohkem kui üks kord. Järgige süüteseadme kasutusjuhiseid. Hoidke käed ja riided eemal igasugusest leegist. Kätesoojendi kuumeneb katalüütilise protsessi abil. Pärast süütamist ei ole leeki. Leegi süttimine viitab ületäitmisele. Enne uuesti kasutamist kustutage leek ja laske üleliigsel kütusel aurustuda.
  • Asetage kätesoojendi kaas ja soojendaja kaasasolevasse riidest kotti. Ülekuumenemise vältimiseks tuleb alati kätesoojendaja asetada kaasasolevasse riidest kaitsekotti. Teie Zippo kätesoojendaja pakub nüüd tundide kaupa mugavat soojust.
  • Pärast süütamist ei ole võimalik kuumutamist ohutult peatada. Vajaduse korral asetage kätesoojendaja kaasasolevasse riidest kaitsekotti ja asetage see tulekindlale pinnale, kuni kütus on ammendunud ja kätesoojendaja on jahtunud.
  • ZIPPO gaasiga töötavatele toodetele kehtib garantii 2 aastat.