Täitmine


Zippo käesoojendi täitmine

 • Veenduge, et kätesoojendaja on jahe. Eemaldage kätesoojendi kaas, põleti ning hoidke pikuti (püstiselt Zippo logoga). Põletiüksus võib olla kitsas.
 • Valage Zippo bensiini vastavasse 6 või 12 tunnise kestusega plastmassist täiteanumasse. Ärge tilgutage.
 • 6-tunniste kätesoojendajate puhul: Täitke 6-tunnise jooneni / 12-tunniste kätesoojendajate puhul: Täitke kuni 12-tunnise jooneni.
 • Ärge täitke üle teie konkreetse kätesoojendaja jaoks ettenähtud joone.
 • Valage täiteanuma sisu aeglaselt ja ettevaatlikult kätesoojendi täitmisavasse, hoides kätesoojendit püstises asendis.
 • Ärge täitke üle. Ületäitmine põhjustab vigastuste ja tulekahju ohtu.
 • Hoidke kätesoojendi püsti ja asetage põletiosa ettevaatlikult tagasi, veendudes, et see on täielikult paigas.
 • Pühkige ettevaatlikult üleliigne bensiin pindadelt ja laske liigsel kütusel enne süütamist aurustuda.
 • Enne süütamist veenduge, et kütusekanister on suletud ja läheduses ei ole maha voolanud kütust. Kütus on tuleohtlik.
 • Laske kätesoojendajal enne süütamist vähemalt kaks minutit püstises asendis seista, et kütus oleks täielikult jaotunud absorbeerivas materjalis ja muutunud kättesaadavaks põletile.
 • Ärge asetage kätesoojendajat pärast täitmist ja enne süütamist maha. Lamades võib vedel bensiin sattuda põletisse, mis võib süttimisel põhjustada leegi tekkimist.
 • Kui tekib nähtav leek, tuleb see kustutada. Tavaliselt saab leeki kergesti välja puhuda, kuid olge äärmiselt ettevaatlik. Vajaduse korral asetage kätesoojendi tulekindlale pinnale ja laske leegil kustuda või kustutage ohutul viisil.

OHUTUSKAART

ZIPPO gaasiga töötavatele toodetele kehtib garantii 2 aastat.