Täitmine

  1. Veenduge, et kätesoojendi on jahtunud. Sel juhul tundub ta käega puudutades jahe. Eemaldage kätesoojendi kaas ja hoidke kätesoojendit pikisuunas (püstiasendis Zippo logoga). Põleti võib olla tihedalt kätesoojendis.
  2. Pigistage Zippo bensiini spetsiaalsesse kätesoojendiga komplektis olevasse plastkannu. Täites plastkann bensiiniga kuni kannul oleva alumise jooneni, kestab põlemine 6-tundi, kui  ülemise jooneni, siis vastavalt 12-tundi. NB! Ära vala bensiini plastkannu kätesoojendi kohal.
  3. Seejärel pigistage plastkannust bensiin ettevaatlikult ja aeglaselt kätesoojendi täitmisavasse hoides samal ajal kätesoojendit püstiasendis. Ärge täitke üle! Ületäitmine põhjustab tõrkeid ja on tuleohtlik.
  4. Hoidke kätesoojendi püstiasendis ja asetage põleti ettevaatlikult paigale ning veenduge, et see on korralikult paigas.
  5. Pühkige kõik üleliigne kütus välispinnalt ja laske mingi aeg bensiinil enne süütamist aurustuda.
  6. Enne süütamist veenduge, et kütusekann on suletud ja läheduses pole lekkinud bensiini. NB! Bensiin on tuleohtlik!
  7. Enne süütamist laske kätesoojendil vähemalt 2 minutit püstiasendis puhata, et kütus jaotuks soojendi sisus ühtlaselt.
  8. Ärge pange kätesoojendit pärast bensiiniga täitmist ja enne süütamist küljeli asendisse. Bensiin võib sattuda põletisse ja põhjustada süütamisel leegi. Nähtava leegi tekkimisel tuleb see kustutada. Olge ettevaatlikud! Vajadusel asetage kätesoojendi tulekindlale pinnale ja laske leegil ohutul viisil kustuda.