Üldine hooldus

  • Garantiiremondis ei asendata Teie tulemasinat uuega vaid Teie isiklik unikaalne tulemasin seatakse uuesti töökorda. Garantii ei kehti tulemasina välimuse kulumise kohta.
  • Kasuta Zippo tulemasinal ainult Zippo bensiini , tulekive Image result for zippo flint ja Zippo tahti .
  • Kui täidate tulemasinat bensiiniga, puhastage kindlasti tulemasina küljelt mahavoolanud vedelik, sest bensiin võib mõne mudeli viimistlust rikkuda.
  • Jälgige, et vahetate oma Zippo tulemasinal tulekivi ja tahti õigeaegselt.
  • Tulemasina kaane avamisel ja sulgemisel olge ettevaatlik, et ei lõhuks tulemasina hinge. Kui olete tulemasina sisu pannud tagasi masinasse, siis enne kui klõpsate tulemasina kaane kinni, vajutage sulgur alumisse asendisse.
  • Kasutage ainult Zippo kaubamärgiga bensiini, kivi ja tahti.
  • Tulemasina kasutusjuhendi leiate pakendi kaane siseküljelt. Enne kasutamist lugege see läbi.