Täitmine


Zippo tulemasin on konstrueeritud nii, et ta töötab kõige paremini Zippo bensiini ja tulekividega. Zippo bensiin tekitab põlemisel vähe jääkaineid. Bensiin aurustub vähehaaval ka suletud kaanega tulemasinast, seega kui te pole tulemasinat kasutanud – kontrollige ning vajadusel lisage bensiini.

Mitte täita lahtise tule või leegi läheduses.

Tulemasina täitmiseks:

1. Eemaldage tulemasina sisu korpusest.

2. Pöörake alumine ots ülespoole ja kergitage allolevat vildipatja. Vajadusel võite selle tõstmiseks kasutada kirjaklambrit.

3. Täitke sisu aeglaselt Zippo bensiiniga. Lõpetage täitmine, kui vedelik jõuab ülaosasse. Ületäitmise korral hakkab tulemasin lekkima. Vältige bensiini sattumist nahale, see on             ärritava toimega. Nahale sattumise korral peske viivitamatult vee ja pehme seebiga.

4. Pange sisu korpusesse tagasi ja enne tulemasina süütamist kuivatage liigne vedelik tulemasinalt ja kätelt. Kui tulemasinale on sattunud bensiini, eemaldage see lapiga või oodake kuni bensiin aurustub. Enne tulemasina süütamist veenduge, et sulgesite bensiinikanistri ja läheduses pole lekkinud kütust – see on tuleohtlik. Kui hoiate tulemasinat taskus, soovitame ta asetada põhjaga ülespoole.

5. Tulemasina süütamiseks lükake tulemasina ratast pöidlaga, et tekiks säde. Kui leeki ei teki, korrake tegevust.

6. Kui leek süttib ja lõpetate tulemasina kasutamise, sulgege kaas. Erinevalt mitmetest teistest tulemasinatest ei kustu Zippo tulemasin ise, kui ratta lahti lasete. Leegi kustutamiseks tuleb sulgeda tulemasina kaas.

Hoiatus: olge ettevaatlik, tulemasin võib kuumeneda olenevalt kasutamisaja kestusest.