Ohutuskaardid


Meie klientide, tööliste ja päästetöötajate ohutuse tagamiseks, teeme kättesaadavaks need ohutuskaardid, mis annavad teavet Zippo toodete ohutuks ja turvaliseks käitlemiseks