MPL gaasitulemasinad


Küünlasüütajad

Juhised

Meie klassikalisel disainil on patenteeritud lastekindel turvalukustusnupp, mis vabastab ja võimaldab süütelülitit sisse lülitada.

  1. Vajutage ja hoidke turvalukustusnuppu all.
  2. Lükake süütelülitit ettepoole, et süüdata ja hoidke all, et hoida leeki.
  3. Vabastage süütelüliti leegi kustutamiseks ja kütusevoolu peatamiseks.

                       

Mini MPL                Flex Nec MPL

 

MPL TÄITMINE ZIPPO GAASIGA

  • Täitke Zippo MPL tulemasinat ventileeritud ruumis, eemal lahtisest tulest ning võimalikest sädemetest.
  • Hoidke tulemasinat tagurpidi, et tulemasina all asuv täitmisava oleks üleval.
  • Valige gaasiballooni korgi küljes olevatest otsikutes sobiv ja asetage täitepudeli otsa.
  • Asetage otsik gaasitulemasina täiteavasse ning vajutage mitmeid kordi kindlalt ja ühtlase survega.
  • Veenduge, et täitepudel on kindlalt ühenduses täiteavaga! Kui gaasi peaks lekkima, proovige uuesti.
  • Tulemasina gaas ei ole mitte ainult kergestisüttiv vaid ka ülimalt külm. Vältige kokkupuudet nahaga!
  • Peale täitmist oodake vähemalt 2 minutit enne kui asute tulemasinat kasutama. Selle ajaga sulguvad tihendid korralikult ja väljapääsenud gaas jõuab haihtuda.